NIEUWSBRIEF
 
 


NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018


Van het bestuur

Het jaar is omgevlogen en het nieuwe jaar dient zich al weer aan. Een goede gelegenheid om even terug te kijken op 2018 en vooruit te kijken naar 2019.

Bij de start van een nieuw kalenderjaar hoort natuurlijk ook een nieuwjaarswens van het bestuur Stichting Holland Moldova. Wij wensen iedereen heel veel moois en goeds voor 2019. Daarnaast willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage of de getoonde betrokkenheid bij onze projecten.Tabita

We zijn blij dat we kunnen melden dat er een nieuwe directeur voor Tabita is gevonden. Na het overlijden van Zina heeft oud-directeur Slavic Aftinescu de leiding op zich genomen en is gezocht naar een geschikte kandidaat. Die is nu gevonden in Thimotei Grama, bij iedereen bekend als Tima. Hij is ook de directeur van het kinder-vakantiekamp Bethany, een complex van de Baptisten-kerken dat net buiten de stad Balti ligt.Tima zal in de komende maanden ingewerkt worden door Slavic. Wij danken God dat hij heeft voorzien in deze vacature en verwachten met Tima een goede samenwerking te hebben. De communicatie zal zeker makkelijker worden, hij spreekt (een beetje) Engels en Duits.


Tima en zijn gezin, tijdens deOogstdankdienst in de kerk in Balti.>>>  Personeel Tabita>>>>


Kinderkamp/Dovenkamp

(www.facebook.com/lagerivifania)

Zoals al genoemd is Tima ook de directeur van het kinderkamp.

In deze hoedanigheid hebben wij hem leren kennen en we zijn zeer onder de indruk van wat in dat kamp gebeurt. In de drie zomermaanden juni, juli en augustus wordt continue aan groepen kinderen, maar ook gezinnen, tieners en doven/slechthorenden een heerlijke en onbezorgde week aangeboden met sport en spel, Bijbellessen, theater en vooral veel aandacht voor elkaar.

Voor veel kinderen van arme gezinnen het hoogtepunt van het jaar.

En ook na het kamp blijven deze kinderen contact houden.

Trots vertelde Tima dat er inmiddels meer dan 20 getrouwde stellen zijn die elkaar hebben leren kennen in het kamp. Vermoedelijk lopen er ook al jongetjes rond die naar hem vernoemd zijn.

Ieder jaar loopt Ina Bouwman de Vierdaagse in Nijmegen en gaat het sponsorgeld naar het Dovenkamp. Ook dit jaar weer hebben we haar sponsorgeld mogen overhandigen aan Tima.


Een nieuwe ontwikkeling is de (ver)bouw van een huis waarin gehandicapte kinderen kunnen verblijven. Deze kinderen worden volledig verzorgd door een verpleegster, kunnen meedoen met de kampactiviteiten voor zover hun situatie dat mogelijk maakt en de ouders zijn voor deze periode even ontheven van de zorg voor hun kind. De voortgang van de bouw is afhankelijk van het beschikbare geld. Hiervoor doen we graag een beroep op u.

Speciale reis in het najaar

In de herfstvakantie is een groep van 15 personen een week in Moldavië geweest om de mensen te helpen zich voor te bereiden op de komende winter. De kosten van de reis (tickets plus verblijf ca. €450 per persoon) heeft iedereen zelf betaald, daarnaast is er via acties en donaties gemiddeld €1.000 per persoon binnengekomen, waarmee voedselpakketten, aardappels en steenkool zijn gekocht en via het oude netwerk van HollandHelp, samen met Roman Cucireav is uitgedeeld. De groep verbleef in het kinderkamp Bethany en heeft, naast deze distributie, de handen uit de mouwen gestoken in Tabita en een huis weer bewoonbaar gemaakt.

Een jong gezin met 3 kinderen woonde in een uitgebrande woning met een kapot dak, tochtende ramen en een lekkende schoorsteen. In een week tijd is dit huis veranderd in een thuis, waar de warmte binnen blijft en de ouders met hun kinderen de winter in kunnen doorstaan.


Het blijkt dat onze hulp nog steeds nodig is dus gaan we in 2019 weer, weer in de herfstvakantie (19-26 oktober). Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze reis, of als u zelf een ander idee heeft (periode, werkzaamheden, locatie), dan kunt u contact opnemen met Henk van Vliet, henk@vanvlietvierhouten.nl

Gegevens Stichting Holland-Moldova

Statutair gevestigd in Apeldoorn

Voorzitter:

Jan te Sligte

Secretaris:

Marjolein Tragter

Penningmeester:

Wim Hart

Bestuurslid algemeen:

Peter Leunen

Henk van Vliet

Correspondentieadres: Bronsbergen 25-74, 7207AD Zutphen

E-mail:

secretaris@holland-moldova.nl

Website:

www.holland-moldova.nl

KvK Apeldoorn: 08085180

IBAN:

NL95 INGB 068 11 32 795