NIEUWSBRIEF JUNI 2017

 

Van het bestuur

Al té lang heeft u niets van ons gehoord. Het leek alsof Stichting Holland-Moldova niet meer bestond of in ieder geval niet meer betrokken was bij projecten en mensen in de Republiek Moldavië. Na regelmatige berichten in 2012-2014 over de Saxion studenten, het nieuwe project Betesda, het 15-jarig bestaan van Tabita en het project Water voor Tabita, is het van onze kant stil gebleven. Hoog tijd dus voor een update, want zoals u hieronder kunt lezen, het werk in Moldavië is nog lang niet klaar!


Tabita

Tabita, een verzorgingstehuis voor ca. 40 personen in de plaats Jablona. Ons project van het eerste uur, zou je kunnen zeggen. Gebouwd en ingericht met heel veel hulp van mensen ( o.a. uit Apeldoorn: werkploegen van WKZ), materiaal en gelden ingezameld in het hele land. Geopend in september 1999, dus dit jaar al 18 jaar!


Wisseling directie

In februari van dit jaar heeft Slavic Aftinescu, de directeur van het eerste uur, na een

dienstverband van 17,5 jaar het stokje overgedragen. Zijn naaste medewerkster Zina heeft

vanaf dat moment de eindverantwoording voor zowel het gebouw als de zorg voor de bewoners.

Zina is de laatste jaren op deze taken voorbereid door Slavic en het vertrouwen dat hij in haar

stelt, delen wij volledig. Voorzitter Jan te Sligte heeft de aanstelling van Zina en het afscheid

van Slavic bijgewoond om daarmee ook onze betrokkenheid bij Tabita en onze dank aan Slavic

te tonen. Onze dank gaat ook uit naa Zina, dat zij bereid is deze moeilijke en veeleisende taak

op zich te nemen. Waar mogelijk willen we haar ondersteunen.


Bewoners

Momenteel zijn er 40 bewoners in Tabita. Voornamelijk ouderen, maar ook enkele jongere

vrouwen. De bewoners komen uit het gehele land en worden geselecteerd door kerken, sociale

diensten en soms ook rechtstreeks door familie aangemeld. Voorwaarde is dat een potentiele

bewoner niet in staat is zelfstandig te wonen, geen hulp kan krijgen van familie en niet

chronisch ziek is. Als er dan plaats is, kan hij of zij komen. Tabita is eerder een verzorgings-

dan een verpleegtehuis, de medische zorg die men kan bieden is beperkt, toch worden de

meeste bewoners verzorgd en eventueel verpleegd tot zij in Tabita overlijden.


Renovatie dak

Het gebouw is eind jaren negentig met asbest-golfplaten gedekt. In de loop der jaren zijn er

platen gescheurd of gebroken, vervanging was dringend gewenst. In 2016 is ca. 60% van het

dakoppervlak vervangen door metalen dakplaten, voor deze zomer staat de rest van het dak

op de planning. Stichting Holland-Moldova heeft ook financieel bijgedragen aan het nieuwe dak. 2


Personeel

Tabita heeft eigenlijk altijd een personeelstekort: verzorgend werk staat niet hoog aangeschre-

ven, er zijn weinig potentiële arbeidskrachten in het dorp en, om heel eerlijk te zijn,

het betaalt ronduit slecht. Er is gewoon te weinig geld om de medewerkers een fatsoenlijk salaris te betalen. In 2016 had Tabita een begroting van bijna 1.000.000 Lei, dat is ongeveer € 50.000. Voor het hele huis, 40 bewoners, 16 personeelsleden, brandstof,

eten, medicijnen etc! Zeg voor het gemak €1200 per persoon per jaar, dat is €100 per maand!! Het is onmogelijk, ook in

Moldavië, om daar goede zorg van te verlenen en het personeel behoorlijk te betalen. Wij willen ons inzetten om het budget

te verhogen naar €150 per persoon per maand. Als wij 40 personen, kerken, vriendengroepen of families vinden die een

oudere willen ondersteunen met €50 per maand, dan hebben we in één klap een enorme verandering bewerkstelligd.

Doet u mee?


Comité van aanbeveling, vergadering september

Sinds 2015 heeft Stichting Holland-Moldova zitting in een jaarlijkse vergadering van “het bestuur” van Tabita. Dit bestuur is eigenlijk een comité van aanbeveling, met vertegenwoordigers van de Moldavische Baptisten Unie uit Chisinau en betrokkenen uit Balti en omgeving, waaronder Peter Chiumac. Ook dit jaar gaan Jan te Sligte en Henk van Vliet in het weekend van 23-24 september weer naar Moldavië om die vergadering bij te wonen. De lopende zaken worden besproken, kansen en uitdagingen passeren de revue en er wordt gekeken hoe we het draagvlak in Moldavië, bijvoorbeeld bij de kerken, én in Nederland kunnen vergroten. Samenwerking met Nederlandse onderwijsinstellingen zoals Saxion of met Nederlandse verzorgingshuizen kunnen daaruit voorvloeien. Heeft u ideeën of interesse? Misschien is het goed om dan in september met Jan en Henk mee te gaan om de situatie te bezien. Bel of mail ons gerust.


HollandHelp

De groep mensen rondom Peter Chiumac, ons contactpersoon vanaf het allereerste begin, die zich dagelijks inzet voor de armste bewoners van Moldavië, werkt al jaren samen binnen de NGO HollandHelp. Vanaf 2007 heeft de Christliche Ost Mission uit Zwitserland HollandHelp ondersteund met (kleding)transporten en geld voor voedsel, brandstof, medicijnen en salarissen. Deze samenwerking is dit voorjaar gestopt. Hoe het nu verder gaat met HollandHelp is op dit moment nog niet duidelijk. Als er meer bekend is, zullen we u dat laten weten.


Betesda

Op ons aandringen is vijf jaar geleden een begin gemaakt met kleine sociale projectjes in Balti en onmiddellijke

omgeving, onder de naam Betesda: de plek in de Bijbel waar de verlamde man tegen Jezus zei dat hij niemand

had om hem naar het genezende water te brengen. De mensen van Betesda, Anatoli en Augustina Chiumac en in

het begin ook Ira Aftinescu, willen de personen zijn die anderen helpen. Kleine hulp: reparatie aan huis,

opvoedkundige adviezen, een wasmachine voor een groot gezin, koppeling van sociaal zwakke aan sociaal

sterkere gezinnen etc. Een paar honderd euro per project, voor ons haast niets, voor deze gezinnen maakt het

hét verschil. Naast het directe effect van deze reparatie of andere hulp, is het ook een begin van een nieuwe

mentaliteit: de jongere generatie neemt het over (Anatoli is de zoon van Peter Chiumac) en neemt ook

verantwoordelijkheid. Wij stellen hen een budget ter beschikking (ca. €3.000 per jaar) en zijn selecteren zelf,

nemen zelf de beslissing en rapporteren achteraf. Natuurlijk wordt alles tot op de cent verantwoord, zo kennen

we de Moldaviërs inmiddels (en Augustina is de dochter van Nina, de boekhoudster).


Roman

Met een van onze eerste tolken, Romeo Cucireav (voor ons Nederlanders Roman) hebben we nog steeds contact.

Nog tijdens zijn opleiding aan de talenfaculteit tolkte hij al voor ons (in Engels en Duits), later heeft hij zichzelf

Nederlands aangeleerd en nog steeds maken we af en toe van zijn diensten gebruik, hoewel hij inmiddels een

drukke baan bij een Duitse firma had. Onlangs is er echter veel veranderd in zijn leven: Inga, zijn vrouw, is op

4 mei bevallen van een dochter, hun tweede kind. Roman heeft zijn baan opgezegd en is bezig een dienstverlenend

bedrijf op te zetten en is daarnaast met Stichting Daniël (genoemd naar zijn zoon) begonnen, waarmee hij

humanitaire projecten in Moldavië wil gaan uitvoeren. Door de gemeente Balti is hij benaderd of hij het sanitair

van een kleuterschool voor licht verstandelijk beperkte kinderen wil helpen op te knappen. Deze zomer start het

project: Kleuterschool nr. 7


Project Kleuterschool nr. 7

Deze kleuterschool valt onder de gemeente Balti. Er zijn 6 leeftijdsgroepen voor in totaal 190 kinderen. Deze kinderen komen uit sociaal zwakke gezinnen en veel van hen hebben een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. Elke groep heeft een eigen speelruimte, een slaapgedeelte en een sanitaire ruimte met wastafels en toiletten. In de centrale keuken wordt het eten voor alle kinderen bereid. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en is bouwkundig in goede staat. De staat van het sanitair,

de keuken, buizen en leidingen en het tegelwerk is echter heel slecht. Om dit in een acceptabele

staat te krijgen, is de hulp van Stichting Daniël ingeroepen. Er is met een goed bekend staande

aannemer een plan van aanpak gemaakt met een werkomschrijving en begroting.

In totaal is ca. €40.000 nodig om de 6 sanitaire ruimtes en de keuken goed aan te pakken.

Omdat Roman als projectleider nieuw is, hebben we hem vanuit Nederland een beetje gecoacht en

geadviseerd voor 2017 te volstaan met het opknappen van de keuken. Dat is waar de basisgezond-

heid begint, met een goede en hygiënische wijze van eten bereiden. De renovatie moet plaatsvinden

in de zomervakantie (juni-augustus), dan staat het gebouw leeg. Op onze website kunt u een

uitgebreidere beschrijving lezen en wat foto’s bekijken. Voor de keuken is nog ca €2.500 nodig,

voor de sanitaire groepen, die in 2018 worden aangepakt, in totaal bijna €30.000.


Sponsorloop Vierdaagse voor Dovenkamp

Ina Bouwman gaat ook dit jaar weer de Vierdaagse in Nijmegen lopen, ze loopt de 40km! Net als vorige jaren kunt u haar

weer sponsoren, ook dit keer weer ten bate van het zomerkamp voor doven en slechthorenden in Moldavië.

Om haar te bemoedigen en de doven een fantastische tijd te bezorgen, kunt u uw sponsorbijdrage overmaken op onze

rekening ovv “Sponsoring Ina”


Mogelijkheid voor een reis op maat

Dit voorjaar is er met een groep mensen intensief getracht een werkweek in Moldavië te organiseren: op eigen gelegenheid

reizen naar Moldavië (auto, bus, trein of vliegtuig), een week kamperen op het terrein van Tabita (zelfvoorzienend, veilige

omgeving, water, stroom en sanitair beschikbaar), meedraaien in Tabita, bij de oogst op het veld, kerkdiensten bijwonen en

van maandag t/m vrijdag een (bouw-)project aanpakken wat wordt geselecteerd en voorbereid door de Anatoli en

Augustina van Betesda (zie vorige pagina). De reden dat het dit jaar niet is gelukt is de te korte voorbereidingstijd waar-

door veel geïnteresseerden hun vakantieplannen al rond hadden. Maar als we dit in 2018 in de laatste volle week van juli willen doen met een groep van max. 20 personen, dan kunnen we dat nu al op gaan tuigen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Eén waarschuwing vooraf: een duidelijke projectomschrijving kan zo ver van te voren niet worden gegeven. Het is maar wat Anatoli en Augustina tegenkomen. Maar omdat het vaak schrijnende situaties betreft, is het dan niet logisch om met herstel/hulp te wachten tot er Nederlanders komen. Dat we uiteindelijk een aansprekend project kunnen uitvoeren is echter zeker!

Dit is één idee voor een reis op maat. Heeft u zelf een idee over wat u in Moldavië zou willen doen of bijdragen, neem dan eens contact met ons op. De ideale reisperiode loopt van begin april tot eind oktober en wij hebben in de loop der jaren zo veel contacten in het noorden van Moldavië opgebouwd, dat we graag meedenken met u en willen proberen een reis te organiseren.Wat kunt u doen?

Ik vat de hele nieuwsbrief nog even voor u samen en noem de punten waarop u kunt bijdragen:

Ondersteuning renovatie dak Tabita

Financieel adopteren van een bewoner van Tabita, €50 per maand

Meereizen met Jan en Henk in september, kennismaken met Tabita

Meegaan met een reis in 2018

Meehelpen de keuken van Kleuterschool te renoveren in 2017

Meehelpen de sanitaire ruimtes van Kleuterschool 7 te renoveren in 2018

Ina Bouman sponsoren tijdens de Vierdaagse ten bate van het Dovenkamp

Ideeën voor een reis naar Moldavië met ons delen

Uw omgeving vertellen over Moldavië en het feit dat voor veel mensen de situatie sinds 20 jaar niet veel is verbeterd.

Peter Chiumac, Slavic Aftinescu, Zina, Roman en al die anderen die zich inzetten voor betere omstandigheden in Moldavië gedenken in uw gebeden.

Gegevens Stichting Holland-Moldova

Statutair gevestigd in Apeldoorn

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuurslid algemeen:Jan te Sligte

Marjolein de Jong

Wim Hart

Peter Leunen

Henk van Vliet

Correspondentieadres: Bronsbergen 25-74, 7207AD Zutphen

E-mail: secretaris@holland-moldova.nl

Website: www.holland-moldova.nl

KvK Apeldoorn: 08085180

IBAN: NL95 INGB 068 11 32 795